Policija

Nemačka policija traži "superprepoznavače"

18.05.2022, 08:18

Neki ljudi primećuju šta drugi ne vide i skoro sve pamte. Policija Severne Rajne - Vestfalije traži takve za specijalnu obuku i potom rad na identifikaciji osumnjičenih. Prema pokrajinskom ministru unutrašnjih poslova Herbertu Rojlu (Reoul), policija želi da zaposli do 1.000 takozvanih superprepoznavača (super recognizers).

Pokrajinsko ministarstvo unutrašnjih poslova je u šest policijskih centara pokrenulo pilot projekat pronalaženja i testiranja službenika sa talentom za uočavanje lica, pokreta i detalja.

Ideja je da policija nekom može da poveri zadatak uočavanja i prepoznavanja osoba pod teškim uslovima.

Pre sedam godina, Severna Rajna - Vestfalija je od Velike Britanije pozajmila šestoro takvih policijaca da pomognu pri identifikaciji osumnjičenih za napade na Novogodišnju noć u Kelnu. U međuvremenu, i sama je zaposlila nekoliko superprepoznavača.

Policijski časopis Štrajfe (Streife) nedavno je predstavio jednu 42-godišnju službenicu sa autizmom koja je sama opisala proces prepoznavanja.

"Pri istrazi se osećam kao da sam u nekom tunelu. Na izlazu uočavam svaki, i najmanji detalj, koji inače lako može da se promaši," rekla je službenica, zaposlena u odeljenju za istragu dečje pornografije.

Konkurs za talente oglasili su centri Dortmund, Esen, Diseldorf, Keln, Bohum i Zigen-Vitgenštajn. Prijava je otvorena svim policijskim službenicima u tim gradovima. Softver za testiranje obezbedila je berlinska policija.

"Superprepoznavači vide šta drugi ne vide. Takvu sposobnost ima manje od dva odsto ljudi, dakle među 58.000 policijskih službenika u pokrajini možda ih ima 1.000. Sada te ljude želimo da pronađemo i razvijemo njihov talenat," rekao je.

Takvi ljudi su neprocenjivi u policijskom radu, rekao je Rojl, jer "doslovce mogu da pronađu iglu u plastu sena."